Skip to Content

Vaccin till små barn stoppas

Varken föräldrar eller landsting vet vilka regler som gäller
Läkemedelsverket säger ja till influensavaccin för spädbarn över sex månader.
Men flera landsting satte i går stopp för de minsta.
– Förvirrande, säger mamman Tina Hyvönen, 41.

Hon bor i Kungsängen norr om Stockholm och har två barn.

En dotter som går på en förskola där svininfluensan sprider sig som en löpeld.

Och där hemma finns Marcus, elva månader.

Därför blev Tina Hyvönen glad när hon förra veckan läste att Socialstyrelsen och Läkemedelsverket gett klartecken för vaccinering av barn under tre år.
Fick ingen spruta

Nu blev det även möjligt för sonen att få sprutan.

– Han hade RS-virus när han var yngre som satte sig på lungorna. Så jag vet hur det är att ha en son som har svårt att andas. Därför har vi varit särskilt angelägna, säger Tina Hyvönen.

Hon var inte den enda föräldern som i går tog sig till Skogakyrkan i Kungsängen där barnavårdscentralen erbjöd vaccinering för de minsta.

Men efter en knapp timmes köande fick Marcus åka hem – utan någon spruta.

– När vi kom fram fick vi beskedet att de inte vaccinerar barn under ett och ett halvt år.
Överdriven oro

Verksamhetschefen Ingrid Berg anser att det måste utredas bättre hur vaccinet påverkar de minsta barnen. Flera andra landsting, bland andra Västerbotten, resonerar likadant.

– Vaccinet innehåller ägg, men många barn i den åldern har aldrig ätit ägg. Hur ska vi då kunna veta om de är äggallergiker?

Jan Liliemark, som är professor på Läkemedelsverket, tycker att oron är överdriven.

– Det kan eventuellt finnas restprodukter av ägg i vaccinet, därför ska man inte utsätta svåra äggallergiker för det.

– Att därifrån dra slutsatsen att inte vaccinera några spädbarn är att gå alldeles för långt.

Källa: www.aftonbladet.se/nyheter/article6134559.ab

Anonymous
Svininfluensan minskar!

Konstigt att Aftonbladet skriver att svinis ökar kraftigt! I själva verket är det antalet tester som dubblerats - därmed dubbleras antal labverifierade fall.

Kolla här för att se att långt färre än 2007 och 2008 har influensaliknande symptom.

http://www.smittskyddsinstitutet.se/publikationer/smis-nyhetsbrev/sjukra...

Märklig rapportering.

Mycket mycket mycket märkligt.

/Fredrik

Your rating: None Average: 5 (5 votes)
Anonym
Det där med insjöfisken...

Det där med insjöfisken är ju en liknelse som man har hört till fördömelse och detta kan knappast ses som ett säkert rättesnöre för huruvida man ska vaccinera sina småbarn eller inte.

Mina barn har aldrig ätit insjöfisk och själv har jag nog inte gjort det på 20 år. Sen kan man ju undra varför man inte köper in andra vaccin som faktiskt lär finnas på marknaden som ska vara både skvalen- och kvicksilverfria. Men det är ju en samhällsekonomisk fråga allt från influensa till vaccin och handlar knappast om vårt personliga väl och ve.

Sen är det ju skam att man nu känner sig tvingad att trycka ner åldersgränsen för vaccination till riktigt små barn bara för att man inte vill/orkar/kan ha fler barn att vårda. Jag tänker på riskerna med mina barn och vill inte stå till svars för något om 20-30 år.

Nej, jag är generellt inte motståndare till vaccination och viss användning av antibiotika, men i detta fall verkar tanken är nuförtiden vara att vi ska vaccinera bort och medicinera bort allting så inte vår stackars sjukvård med dess personal ska behöva belastas överhuvudtaget... Tragiskt!

Your rating: None Average: 5 (7 votes)
Anonym
kvicksilver

Kvicksilverföreningar som tiomersal (på engelska: Thimerosal) användes tidigare som konserveringsmedel i flertalet vacciner i barnvaccinationsprogrammet. Numera används som konserveringsmedel en organisk fenol-förening, fenoxietanol med låg toxicitet som bryts ner och snabbt försvinner ur kroppen. Flera vacciner levereras i engångsförpackningar och innehåller inget konserveringsmedel. De vacciner som används i det svenska barnvaccinationsprogrammet är fria från kvicksilverinnehållande konserveringsmedel sedan 1992-93. Tidigare användning av kvicksilverföreningar i vaccinerna hade inga påvisbara negativa effekter, men allmänna miljöhänsyn har lett till att kvicksilverhaltiga konserveringsmedel tagits bort ur vaccinerna.

Läkemedel som använder tiomersal som konserveringsmedel innehåller cirka 25 mikrogram kvicksilver, vilket motsvarar 2-3 portioner insjöfisk. När vacciner innehåller restmängder av tiomersal är mängden vanligtvis cirka 50-1000 gånger lägre.

Your rating: None Average: 3 (4 votes)
Anonym
Tidigare användning av kvick.....????

Det beror väl på vad man undersökt. Det faller på sin orimlighet att man gjort studier på Tiomersal kontra alla sjukdomstillstånd som finns. Bör vara säkrare att utesluta gifter över huvud taget, då utesluter man det som orsak och kan koncentrera sig på annat.

Ur wikipedia:Med gift i biologisk bemärkelse menas ämnen, som genom sin kemiska natur förändrar livsvillkoren för cellerna, så att dessa helt eller delvis störs i sin funktion. Cellernas protoplasma kan helt eller delvis förstöras av ett gift

Har någon en bättre definition på gift så....

Att någon över huvud taget anser att det är oskadligt med gifter är ett tecken på att de grå påverkats av något som inte borde finnas i kroppen.

Your rating: None Average: 3 (4 votes)
Anonym
Wikipedia...?

Wikipedia är den mest sämsta källan i världen.
Där alla kan ändra något och inget är helt säkert, bättre att stöda det med en annan källa?

Säger inte att jag tror på det eller inte, bara nämner det jag sa om wikipedia.

Ps. Vi får inte använda wikipedia i vår skola, för det är en riktigt dålig källa så det har gjort så att vi inte kommer åt wikipedia.

Your rating: None Average: 2.6 (5 votes)

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.