Skip to Content

Värk vanlig biverkning av vaccinet

Feber, svettningar och trötthet. Att känna influensaliknande symtom är vanligt vid vaccineringen mot svininfluensan.

Väntan var över i Malmö på måndagen. Där inleddes vaccineringen mot svininflunesan av gravida, vårdpersonal och personer med kroniska sjukdomar. I andra landsting påbörjas vaccineringen senare i veckan.

I Sverige används vaccinet Pandemrix som är framställt särskilt för svininfluensan. Listan över biverkningar bygger på kliniska prövningar av liknande vaccin.

-Man använder samma grundstruktur och har sedan kopplat på det som är specifikt för det här vaccinet på det som är känt sedan tidigare, säger Kerstin Jansson, på enheten för läkemedelsäkerhet på Läkemedelsverket.

Ont i lederna
Av dem som vaccinerar sig väntas en av tio få huvudvärk. Lika många får också feber, svullnad eller trötthet.

-Man får som en förkylning eller samma känsla som vid influensa. Det kan också ömma i lymfkörteln och göra ont i lederna, säger Kerstin Jansson.

Läkemedelsverket följer de kliniska tester som genomförs kontinuerligt. Sjukvårdspersonal har också uppmanats att rapportera in biverkningar nu när vaccineringen har satt igång.

Konsumenterna är också viktiga enligt Kerstin Jansson.

-Vi har breddat bevakningen med att konsumenterna kan rapportera direkt på vår hemsida genom att fylla i ett formulär.

Källa: http://svt.se/2.115563/1.1726060/vark_vanlig_biverkning_av_vaccinet