Skip to Content

Svinvaccin kan ge narkolepsi

Uppsala. En ny studie stärker nu misstankarna om att vaccinering mot svininfluensa kan orsaka narkolepsi hos barn.

Av 60 barn i Finland mellan 4 och 19 år som under 2009 och 2010 drabbades av sjukdomen var 52 vaccinerade, enligt finska hälsovårdsmyndigheten THL.

Studien visar på en nio gånger förhöjd risk att få narkolepsi för barn som vaccinerats och Finland har nu stoppat Pandemrix-vaccinet.

I Sverige har Socialtyrelsen ännu inte fattat beslut. De nya resultaten gör att Läkemedelsverket nu kommer att samråda med Socialstyrelsen om rekommendationerna för vaccination av riskgrupper bör förändras.

Den eventuella kopplingen mellan vaccinet och den kroniska neurologiska sjukdomen utreds i hela EU med hög prioritet, men utredningarna är inte klara än.

Hittills pekar de preliminära beräkningarna i Sverige på att det inte har varit fler fall av narkolepsi bland vaccinerade barn och vuxna än bland ovaccinerade. Beräkningarna är baserade på Stockholm där landstinget har fört ett särskilt vaccinationsregister omfattande drygt en miljon människor, men de är osäkra eftersom antalet fall av narkolepsi är litet.

Svenska Läkemedelsverket hade fram till den 13 januari 2010 fått in 60 rapporter om misstänkta fall och fortsätter att utreda frågan.

Mot bakgrund av att ökningen av antalet narkolepsifall bara visat sig i vissa länder tror man på Läkemedelsverket att det finns flera faktorer som samverkar. Därför är det enligt verket angeläget att avvakta resultaten i de studier som pågår i Sverige och Europa för att se om de finländska resultaten kan bekräftas.

Totalt har cirka 31 miljoner människor vaccinerats med Pandemrix mot svininfluensa i Europa.

Narkolepsi är en kronisk neurologisk sjukdom som orsakas av störningar i hjärnans reglering av sömn och vakenhet. Orsaken är okänd men det finns misstankar om att den kan bottna i att immunförsvaret ger sig på kroppens egna celler.

Det går inte att bota narkolepsi men läkemedel, som centralstimulerande och andra vakenhetshöjande preparat, kan lindra symtomen.

Källa : TT

Anonymous
Narkolepsiskandalen kan jämföras med Neurosedynskandalen.

Svinfluensan har ju verkligen varit "en storm i ett vattenglas" om man jämför t.ex med den vanliga årliga Influensan. Oavsett om landet i fråga har massvaccinerat eller inte har ju svininfluensan ändå bara varit ca 1/10-del så farlig. I Sverige dör det ca 200 -600 per år enligt Wikipedia i vanlig Influensa.
Om svininfluensavaccinet var så effektivt, kan då någon berätta varför Schweiz hade lägre dödlighet per capita i svininfluensa än Sverige. Man massvaccinerade ju som bekant inte i Schweiz.
(Ej heller i Polen, Frankrike och många andra länder)

Man hör ju heller aldrig talas om att hela Svenska befolkningen ska massvaccineras VARJE år emot influensa? Men med facit i hand hade det ju helt klart varit mer motiverat att massvaccinera emot vanlig Influensa än emot den i jämförelse mycket ofarliga Svininfluensan.

Narkolepsiskandalen kan snart jämföras med Neurosedynskandalen i magnitud:
135 fall av Narkolepsi som kopplas till pandemrix utreds nu som sagt i Sverige. (varav ca 80 är bekräftade)
http://www.dn.se/nyheter/sverige/fler-barn-kan-ha-fatt-narkolepsi

Det börjar nu närma sig det antal som drabbades av Neurosedyn-skandalen på 60:talet!
(Som hade ca 170 drabbade i Sverige)
Magnituden kan nog dessutom öka är jag rädd för. Dessa 135 fall kan man verkligen inte negligera!
Förutom i Sverige Finland och Island har det nu även konstaterats fall i Frankrike och Irland.
WHO utreder totalt 12 länder.
Det är oerhört förvånande att inte detta tas upp mer i nyheterna!

Dagens medicin om Narkolepsifallen i Frankrike:
http://www.dagensmedicin.se/nyheter/2011/04/05/samband-mellan-narkolepsi...

"Eight people in Ireland now suffering from narcolepsy after getting swine flu vaccine": http://birdflu666.wordpress.com/2011/04/06/eight-people-in-ireland-now-s...

Your rating: None Average: 3.7 (3 votes)
Anonym
re

Students have an opportunity buy the buy research paper and buy essay at the research paper writing service just about this post.

Your rating: None Average: 2 (1 vote)

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.