Skip to Content

Svininfluensan kopplar greppet

  • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /storage/content/83/148083/svininfluensan.com/public_html/modules/pathauto/pathauto.inc on line 196.
  • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /storage/content/83/148083/svininfluensan.com/public_html/modules/pathauto/pathauto.inc on line 196.
  • warning: preg_match(): Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /storage/content/83/148083/svininfluensan.com/public_html/modules/pathauto/pathauto.inc on line 196.

Stockholm. Svininfluensan ökar kraftigt. Antalet rapporterade fall av A/H1N1 fördubblas varje vecka och än är inte kulmen nådd. Viruset har inte ändrat egenskaper och drabbar även i år en förhållandevis hög andel unga personer, men de allra flesta får bara milda symtom.

Myndigheterna upprepar budskapet till personer i de medicinska riskgrupperna att vaccinera sig - barn och vuxna med vissa kroniska sjukdomar, personer med extrem fetma samt gravida kvinnor.

Alvaro
vården fungerar inte

jag har två barn som tillhör riskgrupperna dessvärre så är de äggallergiker. Vi har försökt vaccinera dem i snart 5 veckor, de måste övervakas, pga äggallergin. Vår specialistmottagning ville inte ta emot oss, vårdcentralen skickade en remiss till Karolinska allergi- och astmamottagning eftersom de hade vaccinerats där förut..vi får tillbaka remissen..och de säger att de skickar vidare den till BUM i Solna, trots att vi hade remitterat ditt förut från en barnmedicinskmottagnin eftersom ett av barnen är extremt äggallergiker...Inte ens svar har vi fått...Det hela är ett skämt..kanske vill vården att några barn i riskgrupperna skall avlida...då kan de skära ner ännu mer...även om vi skulle få svar, vad är sannolikheten att de är friska inför vaccineringen...

Your rating: None Average: 5 (2 votes)

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.