Skip to Content

Svininfluensan har låg dödlighet så låg som 0.4 %

Svininfluensan har låg dödlighet. Fyra dödsfall per tusen smittade

Forskarna drar slutsatsen att cirka 23 000 personer hade smittats i Mexiko i slutet av april, vilket är långt fler än antalet bekräftade fall.

Dödligheten är, enligt samma beräkning, runt 0,4 procent, fyra dödsfall per tusen smittade, eller ungefär samma dödlighet som när pandemin "asiaten" härjade 1957.

Svininfluensan har ungefär samma dödlighet som asiaten under pandemin 1957. Den slutsatsen dras i den första omfattande analysen av sjukdomens förlopp i Mexiko. Men svininfluensan sprids inte lika lätt som asiaten gjorde. Studien, som utförts av forskare i Storbritannien och Mexiko, publiceras av den vetenskapliga tidskriften Science.
Fyra dödsfall per tusen smittade

Forskarna drar slutsatsen att cirka 23 000 personer hade smittats i Mexiko i slutet av april, vilket är långt fler än antalet bekräftade fall. Dödligheten är, enligt samma beräkning, runt 0,4 procent, fyra dödsfall per tusen smittade, eller ungefär samma dödlighet som när asiaten härjade. Då dog runt fyra miljoner människor på jorden. Fast ibland kan även en vanlig vinterinfluensa hamna på samma nivå.

-Det ligger inom ramarna för dödligheten vid en vanlig vinterinfluensa, säger Annika Linde, statsepidemiolog vid Smittskyddsinstitutet.
Sprids relativt lätt

Forskarna har också räknat ut att varje person som smittats i sin tur fört smittan vidare till i genomsnitt 1,4-1,6 personer. Skulle detta stämma är virusets spridningsförmåga högre än vid vanlig vinterinfluensa, men lägre än vad som var fallet för asiaten och vid de två andra pandemierna under 1900-talet, spanska sjukan och Hongkonginfluensan.

Forskarna anser, med tanke på att viruset sprids relativt lätt, att Världshälsoorganisationen (WHO) gjort rätt som varnat för en "överhängande" pandemi och satt varningsgraden till 5 på en 6-gradig skala.

Det första utbrottet av sjukdomen tycks ha ägt rum i mitten av februari i samhället La Gloria. Hälften av invånarna insjuknade, men skillnaderna mellan olika åldersgrupper var betydande. Nästan två tredjedelar, 61 procent, av alla barn under 15 år smittades.
Ovanlig riskgrupp

Bland de övriga invånarna, det vill säga alla som var äldre än 15 år, var det endast 29 procent som insjuknade. Det antyder att mycket unga människor löper dubbelt så stor risk att smittas som vuxna personer. Detta är normalt för alla influensor. Å andra sidan är dödligheten bland barnen låg.

-Det som är ovanligt med svininfluensan är att dödligheten verkar vara högst bland människor i åldrarna 20-49 år. Under en vanlig vinterinfluensa är det nästan bara gamla och sjuka som dör, säger Linde.

Hon påpekar dock att det är positivt är att sjukdomen är på avtagande i Mexiko. På tisdagen rapporterade WHO att antalet bekräftade fall i världen var 5 251. Nya länder på listan är Finland med två bekräftade fall, samt Kuba och Thailand. Antalet bekräftade dödsfall var 61.

Källa: http://nyhetskanalen.se/1.993669/2009/05/12/svininfluensan_har_lag_dodli...

jnIWNrNVnstKONxm

EDYshN tramadol =P prednisone uggq xanax bsgj buy brand name valium :[[ valium 507 propecia :[[

Your rating: None
Anonym
1 promille är en tusendel dvs

1 promille är en tusendel dvs 0.001
4 promille är fyra tusendelar dvs 0.004

Simpelt.

Your rating: None
Anonymous
Jo nu när vi rätt ut var en

Jo nu när vi rätt ut var en promille är, så varför är inte 600personer döda då? (baserat på smittskyddsinstitutets tro, att minst 150000 är smittade) 150000*0,004=600
är det verkligen 0,4% dödlighet, skrämmande isåfall

Your rating: None Average: 5 (1 vote)
Anonym
Rätta rätt

Procent o promille verkar självklart lätt men är ändå svårt. För alla journalister och för oss vanliga dödliga. Rätta mig om jag har fel.
Är det inte så att i denna text :

"om halva befolkningen får det = ca 4,5 miljoner, och dödligheten är 0.4 promille, då kommer asså 18000 svenskar att dö? tror inte det va! :)"

...borde det stå antingen 0,4 procent, eller 4 promille.
Svininfluensan.com skriver ju att dödligheten är 0,4% av de insjuknade. 0,4 procent=4 promille.

Har jag också nu försökt rätta någon men själv tänkt fel?

Your rating: None Average: 5 (1 vote)
Anonym
hmm

om halva befolkningen får det = ca 4,5 miljoner, och dödligheten är 0.4 promille, då kommer asså 18000 svenskar att dö? tror inte det va! :)

Your rating: None Average: 5 (1 vote)
HYqVeoeUwQVKmcTYOy

t4KXiB aciphex and levaquin numbness 8)) ultram as antidepressant ugk acomplia weight loss drug 4358 tramadol >:DDD ultram yap valium 49126 cialis =-))

Your rating: None
Anonym
Räkna rätt

0.4 promille av 4.5 miljoner är 1800 !

1 promille = 1 tusendel

Your rating: None Average: 5 (1 vote)
Anonym
0,4 procent inte lågt

En dödlighet på 0,4 procent kan tyckas lite, men det är det inte. Det är exempelvis högre dödlighet än en höftledsoperation. Dessutom drabbar svininfluensan främst yngre och cirka halva befolkningen kommer att få den, om vi inte vaccinerar.

Frågan om vaccination eller ej är alltså jämförbar med att ställa sig inför valet vaccination eller 50 procents risk för höftledsoperation.

Your rating: None Average: 1.4 (10 votes)
Anonym
Lysande

Jag skrattar fortfarande!

Your rating: None Average: 5 (2 votes)
Anonym
hahaha

du är inte duktig på statistik och sannolikhetslära va?

Your rating: None Average: 4.3 (6 votes)
Anonym
ang. 0.4% dödlighet

just nu i svergie är det 1 till 2 på tusen smittade som är bekräftat döda. fail.

Your rating: None Average: 5 (5 votes)

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.