Skip to Content

Svininfluensan anses allt ofarligare

Socialstyrelsen vill att svininfluensan inte längre ska klassas som allmänfarlig sjukdom utan endast anmälningspliktig för att frigöra resurser inom vården.

– Vi kan konstatera att pandemin är på tillbakagång, det är väldigt få fall som inträffar nu, säger Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm till DN.se.

Det var i maj ifjol som Socialstyrelsen begärde att svininfluensan skulle klassas som allmänfarlig sjukdom. Sverige stod inför en pandemi, ingen visste hur influensan skulle utvecklas och regeringen och riksdagen antog därför förslaget.

Nu har läget ändrats. Allt färre drabbas av influensan och Socialstyrelsen anser att den nuvarande klassificeringen tar onödiga resurser från vården.

Den som misstänker sig vara smittad måste i dag söka läkare för att få diagnos och därefter medverka i en tidskrävande smittspårning.

– Det är betungande för både patienter och sjukvården och inte längre medicinskt motiverat, säger Lars-Erik Holm om reglerna.

I stället vill Socialstyrelsen göra svininfluensan till en anmälningspliktig sjukdom.

– Om riksdagen beslutar att influensan enbart ska omfattas av anmälningsplikten kan vi sedan bestämma oss för att göra undantag från anmälningsplikten om läget ser lugnt ut, eller att införa plikten igen om pandemin kommer tillbaka, säger Lars-Erik Holm.

Källa: www.dn.se/nyheter/sverige/svininfluensan-anses-allt-ofarligare-1.1029737