Skip to Content

Stop för Pandemrix till barn

Socialstyrelsen avråder från att använda influensavaccinet Pandemrix på barn. Vaccinet gavs mot svininfluensa vid förra vinterns pandemi.

Den ändrade rekommendationen är en följd av Läkemedelsverkets nya riskanalys, där man pekar på att vaccinet kan öka risk för sömnsjuka bland barn. Nästa vecka väntas de första resultaten av en svensk utredning. I praktiken har den nya rekommendationen ingen betydelse, eftersom behovet att vaccinera är minimalt.