Skip to Content

Länkar

.

Svininfluensan
http://sv.wikipedia.org/wiki/Svininfluensa

Swine Flu
http://www.reuters.com/news/globalcoverage/swineflu

Swine influenza
http://en.wikipedia.org/wiki/Swine_influenza

WHO | World Health Organization
www.who.int

Socialstyrelsen

Vi verkar för god hälsa, social välfärd samt vård och omsorg av hög kvalitet på lika villkor för hela befolkningen.

www.socialstyrelsen.se

Smittskyddsinstitutet

Smittskyddsinstitutet är en nationell expertmyndighet med uppgift att bevaka det epidemiologiska läget i fråga om smittsamma sjukdomar bland människor och främja skyddet mot sådana sjukdomar.

www.smittskyddsinstitutet.se

Krisinformation

Krisinformation.se ska hjälpa dig som medborgare att få tillgång till information före, under och efter en kris. Före krisen förklaras här hur svensk krisberedskap fungerar. Under krisen ger Krisinformation.se en översiktlig bild av händelseförloppet och hänvisar till myndigheter och andra som har ansvar.

www.krisinformation.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Den 1 januari 2009 bildades MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. MSB har ansvar för frågor som rör skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar.

www.msbmyndigheten.se