Skip to Content

Kräver att barn med narkolepsi får ombud

De barn i Sverige som drabbades av narkolepsi till följd av vaccination mot svininfluensan måste få rätt till ett eget ombud, anser styrelsen för Narkolepsiföreningen.

Styrelsen skriver i Svenska Dagbladet att det är orimligt att det ska falla på enskilda föräldrar att bevaka de ekonomiska och juridiska frågorna.

De kräver också att regeringen tar fullt ekonomiskt och juridiskt ansvar under hela livet för de minst 150 barn som fick den svåra sjukdomen till följd av vaccinet.