Skip to Content

Hur påverkar influensan barn under två år?

Hur påverkar influensan barn under två år?

Spädbarn och barn upp till 2 år blir alltid lite sjukare än äldre barn, och ska därför följas noga om de uppvisar symtom på influensa. De har en bra förmåga att klara sig.

Dödsfall har varit ovanligt även bland dem som behövt sjukhusvård. Utifrån den kunskap man har om influensa idag ingår små barn med vissa kroniska sjukdomar i den grupp som har ökad risk för allvarligt förlopp med influensan.

#223

Källa: Smittskyddsinstitutet