Skip to Content

Fler barn kan ha fått narkolepsi

Det kan vara betydligt fler barn som har drabbats av narkolepsi, okontrollerat sömnbehov, kopplat till svininfluensavaccinet än vad man tidigare trott, och nu vill svenska Läkemedelsverket se ett stopp för vaccinet Pandemrix i hela Europa.

Läkemedelsverket går nu igenom journalerna i cirka 135 fall som utreds för möjlig narkolepsi, efter att ha sökt igenom misstänkta fall bland sömnmottagningar runt landet. Bland de 135 finns både de som vaccinerats och som inte vaccinerats, berättar Tomas Salmonson, vetenskaplig direktör på Läkemedelsverket. Han fortsätter:

– Det är flera frågor som vi måste ställa oss. 1: Har dessa barn faktiskt narkolepsi? 2: Har de vaccinerats? 3: Ser vi mönster som vi kan ta lärdom av?

Nyligen meddelade verket att narkolepsi var fyra gånger vanligare hos vaccinerade barn och ungdomar än ovaccinerade. Det vaccin som använts i Sverige är Pandemrix, och även i Frankrike har man konstaterat ökade fall av narkolepsifall bland barn som fått det vaccinet. Ingen ökning av antalet rapporterade fall sågs i andra åldersgrupper eller för det andra influensavaccinet, Panenza, som användes i Frankrike.

Svenska Läkemedelsverket har ännu inte analyserat de franska uppgifterna men skriver på sin hemsida att de data som publicerats därifrån verkar gå i samma riktning som de svenska erfarenheterna.

I Sverige är Läkemedelsverket och Socialstyrelsen överens om att Pandemrix fortsättningsvis inte bör användas, även om man ännu inte kan säga vad som exakt orsakar de ökade fallen av narkolepsi.

– Tyvärr vet vi inte det ännu. Det vi vet är att vi ser en ökning, men vi vet inte varför. Vi har ett omfattande arbete framför oss, och förmodligen är det flera faktorer som samverkar, säger Tomas Salomonson.

Han understryker att narkolepsi är en högst ovanlig sjukdom. Utan vaccinering drabbas 0,5-1 av 100.000, så den fyrdubbling som setts innebär 2-4 fall. Vaccinering mot influensa behövs heller inte göras under ett normalt år, men gjordes hösten 2009 på grund av den då rådande pandemin i svininfluensa.

Bör föräldrar till vaccinerade barn vara oroliga för narkolepsi?

– Nej, de som har insjuknat visade symtom snabbt efter vaccination. För de barn som vaccinerats men inte visat symtom så är det inte troligt att de nu kommer insjukna på grund av vaccinationen, säger Tomas Salmonson.

Pandemrix är fortfarande ett godkänt läkemedel i Europa, men på det månatliga möte mellan läkemedelsmyndigher som börjar i London på måndag kommer Tomas Salmonson att argumentera för ett stopp av Pandemrixvaccinering av barn.

Källa: www.dn.se/nyheter/sverige/fler-barn-kan-ha-fatt-narkolepsi

Vad var det jag sa?

Så trött på att blivit kallad konspirationsteoretiker i oändlighet bara för att man frågar sig om det är riktigt säkert... sen får vi det i ryggen. Det var många som flaggade för att vaccinet inte var tillräckligt testat. Varför har folk så svårt att tro på någon som inte är "auktoritet"?

Bra sammanfattning: http://www.donkeypix.com/index.php?pic=139

Your rating: None Average: 5 (2 votes)
Anonymous
vem kan man lita på?

Fruktansvärt att läkemedelsverket rekommenderade gravida och barn att ta vaccin med kvicksilver liknande ämnen i utan bättre säkerhetsanalys. Barn skulle ha 2 doser sades det men efter alla kraftiga biverkningar vi och barnen upplevde så beslöt vi oss att en spruta fick räcka. Det är jag glad för idag.

Your rating: None Average: 3 (4 votes)

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.